22 . 07 . 2017
пошук робіт:         
    


Головна
Предметы
Перелік готових робіт
Практичні завдання
Замовлення
Система розрахунків
Ціни
Контакти
Суперпропозиція
АкціїУВАГА!!!

Пропозиція для студентів вищих навчальних закладів міста Хмельницького.

Пропонуємо готові контрольні, курсові, дипломні роботи, звіти по переддипломній практиці, реферати для вузів міста Хмельницького

Перелік предметів для Хмельницьких вузів


!!!!!!!

В новому розділі

практичні завдання


можна знайти умови завдань що ми виконуємо, а також замовити практичні завдання.

 

Ми працюємо в сфері замовленя робіт з 2001 року. Нами виконано майже двадцять тисяч якісних індивідуальних робіт з гуманітарних, економічних, педагогічних, соціальних, та психологічних дисциплін.

Контактні телефони:

+3 (097) 266-89-10

+3 (093) 188-13-44

E-mail: borgem@ukr.net

Працюємо з 9-00 до 21-00;


 

 

Акція 2+1 (два плюс один)

Придбавши в нас 2 роботи Ви отримаэте третю безкоштовно


 

Продуктивність праці

 
код роботи: 2380
розділ: Економіка праці
тип: Курсова робота
об'єм: 40
рік написання: 2013
винагорода автору: 8 у.о

Зміст:

Вступ.------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 3
1. Поняття продуктивності праці: показники та методи вимірювання.
1.1. Основні поняття про економічну природу продуктивності праці.----6
1.2. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці.---------------11
1.3. Шляхи підвищення продуктивності праці.------------------------ 14
2. Аналіз виконання плану підвищення продуктивності праці на ЗАТ “Віньківці, сирзавод”.
2.1. Основні напрямки діяльності підприємства і аналіз техніко-економічних показників роботи------------------------ --------------------------22
2.2. Аналіз продуктивності праці.------------------------ ------------------------25
2. 3. Аналіз використання внутрішньовиробничих резервів для зростання продуктивності праці.------------------------ ------------------------------ --------27
3. Шляхи під продуктивності праці на підприємстві.----------------- -------31
Висновок.---------- ------------------------------ ------------------------------ --------37
Література.------- ------------------------------ ------------------------------ ---------40 
 

Список літератури

1. Анализ финансово – экономической деятельности предприятия: Учеб. Пособие / Под ред. проф. Н. П. Любушина. – М.: ЮНИТИ – ДПНА, 1999.- 471 с.
2. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Орлов П.І Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь , 1998 .- 312с.
3. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз , М.І. Мороза . –К.: КНЕУ. 2000.- 348 с.
4. Банк И .А. Словарь – справочник финансового менеджера . – К.: «Ника- Центр », 1998 .- 480 с.
5. Базилевич. В.А. Макроекономіка. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 248 с.
6. Бойчик В.М. Економічне зростання та економічна система. – Львів: Сполом, 1999.- 303 с.
7. Бойчик І.М. Економіка підприємства. – К.: Каравела, 2001 – 298 с.
8. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / За ред. С.Ф.Голова – Дніпропетровськ : Баланс – Клуб , 2001 – 832 с.
9. Ващук В.П. Бухгалтерський облік – К.: КНЕУ, 1999 – 247 с.
10. Василік О.Д. Державні фінанси України: Навч посібник .- К.: Вища школа , 1997.- 383 с.
11. Вегера С. Модель соціального бюджету в Україні // Економіст. – 2001 - №5 – с. 24 – 30.
12. Галущак М.П. Теорія бухгалтерського обліку – К.: Вища школа, 2000 – 200 с.
13. Гальчинський А.С. Основи економічних знань. – К.: Вища школа, 1999 - 544 с.
14. Грибенников П.И. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 1998. – 447 с.
15. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка. – К.: ЦУЛ, 2003 –236 с.
16. Глущенко В. В. идр Финансово – кредитный механизм в условиях развития хозрасчёта / В. В. Глущенко, В. Г. Новиков, М. Я. Коробов. – Х.: изд – во «Основа » при ХГУ, 1990. – 176 с.
17. Доллан Е. Макроэномика. – СПб.: Питер, 1993. – 315 с.
18. Задоя А.А. Основы экономической теории – М.: Рыбари, 2000 – 403 с.
19. Задоя О. А. Мікроекономіка. – К.: Четверта хвиля, 1998 – 247 с.
20. Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного – К.: КНЕУ, 2001 – 558 с.
21. Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного – К.: Феміна, 1995 – 368 с.
22. Жемеренко Є. В. Особливості міжбюджетних відносин в Україні на сучасному етапі // Актуальні проблеми економіки України. – 2004. - №6. С. 24 – 30.
23. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність – К.: ЦУЛ, 2003 – 376 с.
24. Макконел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М.: Республика, 1992. – 457 с.
25. Микроэкономика и макроэкономика / Под ред. Огибина Ю.А. - СПб.: Питер, 1998. – 512 с.
26. Общая теория денег и кредита / Под ред. Е.Ф. Жукова – М.: Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998 – 359 с.
27. Огонь А. Г. Бюджет в умовах макроекономічного розвитку України //Актуальні проблеми розвитку економіки України. – 2004. №5. С. 25 – 34.
28. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. К.: - КНЕУ, 1999. – 164 с.
29. Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного – К.: Академія, 1998 – 468 с.
30. Основи ринкової економіки / За ред. В.М. Петюха.- К.: Урожай, 1997- 400 с.
31. Ковалев А. И. Привалов В. П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е переработаное и дополнительное. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. – 192 с.
32. Коробов М. Я. Фінансово- економічний аналіз діяльності підприємств . – К.: “Знання ”, КОО 2000. – 378 с.
33. Крелак В.В. Фінансова звітність підприємств – К.: КНЕУ, 2000 – 347 с.
 
 

© KURSOVA.com.ua 2007—2008.
Створення сайтів Design studio WEB-POINT